Pracujemy codziennie. E-wizyta w 15 minutRyzyko stosowania medycznej marihuany – jak je ograniczyć?

Ryzyko stosowania medycznej marihuany – jak je ograniczyć?

Medyczna marihuana, stała się tematem wielu dyskusji i badań w ostatnich latach. Od pewnego czasu jest dostępna w Polsce na receptę od lekarza, co zdecydowanie podniosło zainteresowanie nią. Jej rosnąca popularność jako potencjalnego środka łagodzącego objawy wielu schorzeń, takich jak przewlekłe bóle, stany zapalne, czy choroby neurologiczne, otwiera drzwi do nowych możliwości terapeutycznych. Jednak z równą siłą towarzyszy jej wiele kontrowersji i obaw związanych z bezpieczeństwem i ryzykiem. Jakie zagrożenia wiążą się ze stosowaniem medycznej marihuany? Jak można je zminimalizować? Podpowiadamy!

Ryzyko zdrowotne związane ze stosowaniem medycznej marihuany

Ryzyko zdrowotne związane ze stosowaniem medycznej marihuany jest kwestią, która budzi coraz większe zainteresowanie w miarę jej rozpowszechniania się jako środka leczniczego. Chociaż medyczna marihuana może przynosić ulgę wielu pacjentom w zmaganiu się z różnymi dolegliwościami, nie można bagatelizować potencjalnych konsekwencji dla zdrowia. Są one dokładnie rozważane przez lekarza, który prowadzi terapię marihuaną u danej osoby.

Jednym z kluczowych aspektów ryzyka jest wpływ tej rośliny na psychikę pacjenta. Składniki psychoaktywne, takie jak delta-9-tetrahydrokannabinol (THC), mogą prowadzić do zmian nastroju, zaburzeń koncentracji, a nawet zwiększonego ryzyka wystąpienia zaburzeń psychicznych u niektórych osób. Ponadto istnieją obawy związane z uzależnieniem od medycznej marihuany, zwłaszcza u pacjentów, którzy stosują ją długotrwale, a dodatkowo mają historię związaną z uzależnieniami. Dlatego też, zanim zdecydujemy się na medyczną marihuanę jako formę terapii, konieczne jest dokładne rozważenie i zrozumienie potencjalnych ryzyk zdrowotnych oraz konsultacja ze specjalistą w celu wyboru najbezpieczniejszej strategii leczenia.

Legalizacja medycznej marihuany w Polsce

Posiadanie marihuany w Polsce, niezależnie od ilości, jest niezgodne z prawem, nawet w przypadku użytku osobistego. Przepisy zabraniają posiadania, uprawy, produkcji, handlu i spożywania marihuany, co niesie za sobą potencjalne konsekwencje prawne. Osoby przyłapane na posiadaniu nawet niewielkiej ilości tej substancji odurzającej mogą być karane na podstawie art. 62 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

W sytuacji, gdy ktoś posiada niewielką ilość marihuany, grozi mu grzywna lub do roku pozbawienia wolności, choć sądy często orzekają jedynie kary grzywny. Posiadanie większych ilości, czyli powyżej 3 gramów, jest zazwyczaj traktowane jako przestępstwo i skutkuje karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 10 lat.

Handel marihuaną w Polsce jest uznawany za przestępstwo i podlega karze pozbawienia wolności do 10 lat. Jeśli handel ma miejsce w większej skali lub osoba podejrzana o handel jest częścią grupy przestępczej, kara może wynieść nawet 12 lat pozbawienia wolności. Uprawa marihuany w Polsce jest również traktowana jako przestępstwo i grozi za nią kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 3 lat.

Jednak prozdrowotnych właściwości medycznej marihuany nie można bagatelizować i do takich wniosków doszły także polskie władze. W 2017 roku wprowadzono legalizację medycznej marihuany, która jest dostępna wyłącznie na receptę wystawioną przez uprawnionego lekarza. Osoby cierpiące na schorzenia takie jak stres, utrata apetytu, zaburzenia snu i przewlekły ból czy objawy związane z nowotworami mogą otrzymać od lekarza receptę na medyczną marihuanę.

Mimo legalizacji medycznej marihuany, jej dostępność w Polsce pozostaje ograniczona. Tylko niewielka liczba aptek ma w swoim asortymencie produkty konopne, a pacjenci muszą przejść proces kwalifikacji do terapii medyczną marihuaną i dostarczyć receptę podczas zakupów w aptece. 

Wciąż trwają również prace nad umożliwieniem zakładania legalnych plantacji marihuany do celów medycznych w Polsce. Na ten moment nadal jest ona sprowadzana z zagranicy, choć w nadchodzących latach do aptek może trafiać coraz więcej polskiego, a co za tym idzie – tańszego, suszu.

E-recepty na medyczną marihuanę – korzyści z jej stosowania

W tej chwili coraz rzadziej zachodzi konieczność przekonywania pacjentów o tym, że marihuana medyczna może mieć korzystny wpływ na różne choroby i schorzenia, zwłaszcza w łagodzeniu objawów i poprawie jakości życia chorych. Jednak warto podkreślić, że skuteczność suszu może różnić się w zależności od pacjenta i rodzaju choroby. Istnieje jednak kilka typów schorzeń, w przypadku których najczęściej zaleca się waporyzację marihuany. Są to:

  • Przewlekłe bóle: np. bóle neuropatyczne, bóle spowodowane zapaleniem stawów, bóle pourazowe i inne.
  • Choroby neurologiczne: np. stwardnienie rozsiane (SM), padaczka, choroba Parkinsona i stany drgawkowe.
  • Nudności i wymioty: np. spowodowane chemioterapią lub innymi terapiami przeciwnowotworowymi.
  • Stany lękowe i zaburzenia nastroju: np. związanych z lękiem, depresją i innymi zaburzeniami psychicznymi.
  • Choroby zapalne: np. choroba Leśniowskiego-Crohna i zapalenie jelit.
  • Utrata masy ciała i apetytu: np. anoreksja.
  • Choroby autoimmunologiczne: np. toczeń rumieniowaty układowy.

Medyczna marihuana a możliwe skutki uboczne

Medyczna marihuana może mieć korzystny wpływ na wielu pacjentów, pomagając w łagodzeniu objawów różnych chorób i schorzeń. Jednak jak każdy lek, może również powodować pewne skutki uboczne. Do takich należy, chociażby upośledzenie funkcji poznawczych, co ma związek z obecnością składników psychoaktywnych marihuany. Idąc dalej, możliwym skutkiem ubocznym są zmiany w stanie psychicznym. Niektórzy pacjenci doświadczają zmian nastroju, takich jak euforia, lęk, dezorientacja, czy też paranoja po spożyciu marihuany. Osoby z predyspozycjami do zaburzeń psychicznych mogą być bardziej narażone na te reakcje. Palenie marihuany, szczególnie w postaci papierosów, może wpłynąć na układ oddechowy i prowadzić do podrażnienia dróg oddechowych, kaszlu, nadmiernego wydzielania śluzu i innych problemów. Dlatego najczęściej w celach medycznych zaleca się stosowanie waporyzacji.

Choć ryzyko uzależnienia od marihuany jest niższe niż w przypadku niektórych innych substancji, nadal istnieje szansa, że niektórzy pacjenci mogą stać się uzależnieni od medycznej marihuany. Niektórzy pacjenci zgłaszają również trudności ze snem po stosowaniu marihuany, zwłaszcza odmian zawierających większe ilości THC. U niektórych pacjentów konopie mogą wywoływać problemy trawienne, takie jak nudności, wymioty, biegunki lub bóle brzucha.

Długotrwałe stosowanie marihuany może prowadzić do zwiększonej tolerancji, co oznacza, że pacjenci potrzebują coraz większych dawek, aby osiągnąć ten sam efekt. Przy próbie zaprzestania stosowania, niektórzy mogą doświadczać objawów zespołu odstawienia, takich jak drażliwość, bóle mięśni, bóle głowy i trudności ze snem. Marihuana lecznicza może także wchodzić w interakcje z innymi lekami, które pacjent przyjmuje, co może wpłynąć na skuteczność leczenia lub wywołać niepożądane efekty uboczne.

Warto jednak podkreślić, że skutki uboczne medycznych konopi mogą różnić się w zależności od rodzaju i dawki oraz od indywidualnych czynników pacjenta. Ważne jest, aby pacjenci konsultowali się z lekarzem przed rozpoczęciem terapii medyczną marihuaną i regularnie informowali go o wszelkich skutkach ubocznych, jeśli takie się pojawią. Lekarz może dostosować terapię lub zaproponować inne opcje leczenia, jeśli skutki uboczne są nieakceptowalne lub zbyt uciążliwe.

Jak zminimalizować ryzyko podczas stosowania medycznej marihuany?

Przede wszystkim należy skontaktować się z lekarzem, który w pierwszej kolejności przeprowadza z pacjentem dokładniejszą konsultację. Na podstawie takiej rozmowy oraz analizy historii jego chorób oceni, czy stosowanie medycznej marihuany ma uzasadnienie w danym przypadku. 

Jeśli pacjent otrzyma e-recpetę na medyczną marihuanę, może zrealizować ją w dowolnej aptece. Susz nabywany w ten sposób pochodzi z legalnych źródeł i sprawdzonych plantacji. To gwarantuje jego jakość oraz czystość, czyli brak niebezpiecznych domieszek czy pestycydów. Polegając na takiej drodze uzyskania recepty na marihuanę leczniczą, pacjent może w znaczący sposób zredukować ryzyka związane z jej przyjmowaniem.

Treści medyczne zamieszczone w niniejszym artykule mają charakter wyłącznie informacyjny i edukacyjny. Nie stanowią one zamiennika profesjonalnej porady medycznej udzielanej przez lekarza. Zawsze zaleca się skonsultowanie się z odpowiednim specjalistą w przypadku jakichkolwiek problemów zdrowotnych, diagnozy lub podejrzeń o chorobę. Artykuł nie ma na celu zastępowania wizyty lekarskiej, a informacje w nim zawarte nie powinny być traktowane jako porada medyczna. Każda decyzja dotycząca zdrowia powinna być podejmowana po konsultacji z lekarzem.

Umów się na e-wizytę na medyczną marihuanę